East Coast Exports LLC (ECE) là một công ty TNHH được thành lập vào năm 2015. ECE chuyên tìm nguồn cung cấp gỗ tròn Southern Yellow Pine (SYP) tại Hoa Kỳ và xuất khẩu gỗ tròn sang các thị trường Châu Á bao gồm Trung Quốc, Đông Nam Á và Nhật Bản.

Sứ mệnh của Công ty là cung cấp giải pháp xây dựng nhà ở với giá cả phải chăng bằng cách dùng gỗ Southern Yellow Pine (SYP) như một vật liệu gỗ kinh tế và bền vững cho các ngành xây dựng và nội thất.

East Coast Exports LLC - Specialist of Wood Logs from North America

Các loại gỗ

  • East Coast Exports LLC - Specialist of Wood Logs from North America

    Gỗ Thông Vàng

  • East Coast Exports LLC - Specialist of Wood Logs from North America

    Gỗ Cứng